مشاورین املاک شهر پرند

حامد اسمعلی

آژانس آدلی
۳

حامد فتحی پورناکی

آژانس املاک ۳-۲-۱
۲

فرناز مظفری

مشاور آزاد
۱

رضا سلیمی

مشاور آزاد
۱

ابراهیم زمانی

مشاور آزاد
۰

حسین طاهرنسب

مشاور آزاد
۰

فرزانه غفاری

مشاور آزاد
۰