مشاورین املاک شهر پردیس

شاهرخ تاج بخش

مشاور آزاد
۲

امین مرادیان

مشاور آزاد
۱

پیمان ایزدی

مشاور آزاد
۱

محمد حسینی

مشاور آزاد
۱

پيمان رحیمی

مشاور آزاد
۱

محسن عابددی

مشاور آزاد
۰

محمد رسول رحمتی ترکاشوند

مشاور آزاد
۰