مشاورین املاک شهر پردیس

حسین قلی زاده

فاز ۸
مشاور آزاد
۳

شاهرخ تاج بخش

فاز ۳
مشاور آزاد
۲

امین مرادیان

فاز ۱۱
مشاور آزاد
۱

پیمان ایزدی

فاز ۱۱
مشاور آزاد
۱

محمد حسینی

فاز ۶
مشاور آزاد
۱

پيمان رحیمی

فاز ۸
مشاور آزاد
۱

محسن عابددی

فاز ۱۱
مشاور آزاد
۰

محمد رسول رحمتی ترکاشوند

فاز ۸
مشاور آزاد
۰

حمیدرضا ملکوتی

فاز ۲
مشاور آزاد
۰

مهدی بنی عامریان

فاز ۵
مشاور آزاد
۰

حامد صالحی

فاز ۸
مشاور آزاد
۰

محمد امین خاکساری

فاز ۸
مشاور آزاد
۰