آژانس‌های املاک در محدوده قدوسی شرقی شهر شیراز

پارلمان

تلفن ثابت: ۰۷۱۳۸۴۳۰۰۲۰

نارمک قدوسی

تلفن ثابت: ۰۹۱۲۸۷۴۶۱۰۰