مشاورین املاک شهر یزد

محمدرضا کریمی میل سفید

آزادشهر
آژانس املاک رضا
۲

هادی بیرونی

بلوار جمهوری
مشاور آزاد
۲

حسین رخصت یزدی

بلوار جمهوری
مشاور آزاد
۱

سیدسعید احمدی

صفاییه
مشاور آزاد
۱

محمد صادق دشتی

صفاییه
آژانس دشتی
۰

سید علی مدرسی

مشاور آزاد
۰