خرید و فروش اجاره املاک مسکونی و تجاری در شهر اصفهان | پست ملک

آپارتمان هفده شهریور ملک شهر
: ۲۵ میلیون تومان
: ۳/۳ میلیارد تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان هفده شهریور ملک شهر
۳۶ ساله۱۳۵
آپارتمان ۲خوابه شریف واقفی
: ۳۰ میلیون تومان
: ۳/۵ میلیارد تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان ۲خوابه شریف واقفی
۲۹ ساله۱۱۸
آپارتمان در منطقه ۸ گل محمدی
: ۱۹ میلیون تومان
: ۲/۸ میلیارد تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان در منطقه ۸ گل محمدی
۳نوساز۱۵۰
آپارتمان دو خوابه در ملک‌ شهر اصفهان
: ۱۵ میلیون تومان
: ۱/۴ میلیارد تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان دو خوابه در ملک‌ شهر اصفهان
۲۲۰ ساله۹۵
آپارتمان در سه راه سیمین اصفهان
: ۴۰ میلیون تومان
: ۷/۴ میلیارد تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان در سه راه سیمین اصفهان
۳۴ ساله۱۸۶
آپارتمان خیابان کاوه بعد از سه راه ملک شهر
: ۱۹ میلیون تومان
: ۲/۷ میلیارد تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان خیابان کاوه بعد از سه راه ملک شهر
۳۱۰ ساله۱۴۵
آپارتمان ۲ خواب در شهرک سیمرغ
: ۱۴ میلیون تومان
: ۱/۲ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان ۲ خواب در شهرک سیمرغ
۲۱ ساله۸۵
آپارتمان خیابان کاوه روبروی ترمینال بابلدشت
: ۲۳ میلیون تومان
: ۳/۸ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان خیابان کاوه روبروی ترمینال بابلدشت
۳۲ ساله۱۶۳
آپارتمان جنوبی در جابر انصاری
: ۲۰ میلیون تومان
: ۱/۸ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان جنوبی در جابر انصاری
۲۱۵ ساله۹۰
آپارتمان بازسازی در آذر اصفهان
: ۲۷ میلیون تومان
: ۲/۸ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان بازسازی در آذر اصفهان
۲۱۵ ساله۱۰۴
آپارتمان نگارستان محمد باقر حکیم
: ۲۴ میلیون تومان
: ۲/۳ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان نگارستان محمد باقر حکیم
۲۳ ساله۹۸
آپارتمان ۲ خواب در پل خورزوق
: ۱۵ میلیون تومان
: ۱/۷ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان ۲ خواب در پل خورزوق
۲نوساز۱۱۵
آپارتمان تیران استاد شهریار جنوبی
: ۲۴ میلیون تومان
: ۱/۹ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان تیران استاد شهریار جنوبی
۲۴ ساله۸۱
آپارتمان ۳ خوابه در شهرک قدس
: ۸ میلیون تومان
: ۹۷۹ میلیون تومان
۱ روز پیش
آپارتمان ۳ خوابه در شهرک قدس
۳قدیمی۱۲۲
آپارتمان در خیابان فروغی و ۵ رمضان
: ۲۱ میلیون تومان
: ۲/۵ میلیارد تومان
۲ روز پیش
آپارتمان در خیابان فروغی و ۵ رمضان
۲۱۸ ساله۱۱۷
آپارتمان در بهارستان اصفهان
: ۱۳ میلیون تومان
: ۱/۵ میلیارد تومان
۲ روز پیش
آپارتمان در بهارستان اصفهان
۲۱۲ ساله۱۱۴
آپارتمان در خواجه عمید
: ۲۷ میلیون تومان
: ۵/۷ میلیارد تومان
۲ روز پیش
آپارتمان در خواجه عمید
۳۱ ساله۲۱۰
آپارتمان خام در صمدیه اصفهان
: ۱۵ میلیون تومان
: ۱/۳ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان خام در صمدیه اصفهان
۲نوساز۸۵
آپارتمان خیابان خادمی
: ۲۷ میلیون تومان
: ۳/۸ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان خیابان خادمی
۳نوساز۱۴۰
آپارتمان در بهارستان اصفهان
: ۱۴ میلیون تومان
: ۱/۴ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در بهارستان اصفهان
۲۴ ساله۹۸
آپارتمان در مسجد سید
: ۲۲ میلیون تومان
: ۱/۵ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در مسجد سید
۲۸ ساله۷۰
آپارتمان در خرم اصفهان
: ۲۳ میلیون تومان
: ۱/۸ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در خرم اصفهان
۲۴ ساله۸۰
آپارتمان ارغوانیه اصفهان
: ۱۶ میلیون تومان
: ۱/۷ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان ارغوانیه اصفهان
۲۱۱ ساله۱۱۰
آپارتمان فرهنگیان علامه امینی غربی
: ۴۲ میلیون تومان
: ۴ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان فرهنگیان علامه امینی غربی
۲۱۲ ساله۹۵