خرید و فروش اجاره املاک مسکونی و تجاری در اصفهان | پست ملک

آپارتمان ۲خوابه، خام،پل سرهنگ اصفهان
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در پل سرهنگ
آپارتمان ۲خوابه، خام،پل سرهنگ اصفهان
۲ خوابنوساز۱۰۶ متر
آپارتمان ۲خوابه طوقچی مولوی
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در طوقچی
آپارتمان ۲خوابه طوقچی مولوی
۲ خواب۲ ساله۸۷ متر
آپارتمان ۳ خوابه بلوار کشاورز اصفهان
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در بلوار کشاورز بین سهروردی و باغ‌فردوس
آپارتمان ۳ خوابه بلوار کشاورز اصفهان
۳ خواب۲۱ ساله۱۴۵ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در شهرک حبیب آباد اصفهان
هر متر: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۵۹ میلیون تومان
در حبیب آباد
فروش آپارتمان ۲خوابه در شهرک حبیب آباد اصفهان
۲ خواب۶ ساله۸۵ متر
آپارتمان شمالی جنوبی ۲خوابه سپاهان‌شهر
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در سپاهان‌شهر
آپارتمان شمالی جنوبی ۲خوابه سپاهان‌شهر
۲ خواب۱۸ ساله۱۱۳ متر
آپارتمان ۲ خواب غرق نور خیابان نشاط
هر متر: ۲۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در نشاط
آپارتمان ۲ خواب غرق نور خیابان نشاط
۲ خواب۸ ساله۸۶ متر
فروش آپارتمان ۲ خواب ۳ طرف نور عاشق آباد
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در عاشق‌آباد
فروش آپارتمان ۲ خواب ۳ طرف نور عاشق آباد
۲ خوابنوساز۱۱۰ متر
آپارتمان ۲خوابه در اصفهان،مجتمع صدر خواجو
هر متر: ۳۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
در خواجو
آپارتمان ۲خوابه در اصفهان،مجتمع صدر خواجو
۲ خواب۱۴ ساله۱۲۰ متر
آپارتمان ۴خوابه در عباس آباد اصفهان
هر متر: ۷۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۷/۵ میلیارد تومان
در عباس‌آباد
آپارتمان ۴خوابه در عباس آباد اصفهان
۴ خوابنوساز۲۴۰ متر
آپارتمان ۱۰۵متری بهارستان خیابان شمشاد
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان ۱۰۵متری بهارستان خیابان شمشاد
۳ خواب۱۰ ساله۱۰۵ متر
آپارتمان شخصی ساز ۱۲۰متر در نشاط اصفهان
هر متر: ۲۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در نشاط
آپارتمان شخصی ساز ۱۲۰متر در نشاط اصفهان
۲ خواب۱۱ ساله۱۲۰ متر
فروش آپارتمان لوکس با مستر در کوی امام
هر متر: ۴۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۸ میلیارد تومان
در کوی امام
فروش آپارتمان لوکس با مستر در کوی امام
۲ خواب۴ ساله۹۴ متر
آپارتمان ۱۲۸متری در خانه اصفهان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان ۱۲۸متری در خانه اصفهان
۲ خواب۱۶ ساله۱۲۸ متر
آپارتمان ۱۲۰ متری در روشن شهر
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در روشن‌دشت
آپارتمان ۱۲۰ متری در روشن شهر
۲ خواب۱۶ ساله۱۲۰ متر
آپارتمان با حیاط اختصاصی در گلزار اصفهان
هر متر: ۳۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در گلزار
آپارتمان با حیاط اختصاصی در گلزار اصفهان
۱ خواب۱ ساله۷۰ متر
آپارتمان در ملک‌شهر اصفهان،۹۳متری جنوبی
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان در ملک‌شهر اصفهان،۹۳متری جنوبی
۲ خواب۱۵ ساله۹۳ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در دشتستان اصفهان
هر متر: ۳۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۵ میلیارد تومان
در دشتستان
فروش آپارتمان ۲خوابه در دشتستان اصفهان
۲ خوابنوساز۱۲۱ متر
آپارتمان، ۲خواب در اصفهان، کردآباد
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در کردآباد
آپارتمان، ۲خواب در اصفهان، کردآباد
۲ خواب۱۶ ساله۱۴۸ متر
فروش آپارتمان ۳ خوابه در حسین‌آباد اصفهان
هر متر: ۴۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۷ میلیارد تومان
در حسین‌آباد
فروش آپارتمان ۳ خوابه در حسین‌آباد اصفهان
۳ خواب۳ ساله۱۵۸ متر
فروش آپارتمان ۸۷متری ۲خوابه در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
فروش آپارتمان ۸۷متری ۲خوابه در بهارستان اصفهان
۲ خواب۱۳ ساله۸۷ متر
فروش آپارتمان لوکس تکخوابه در سپاهان‌شهر اصفهان
هر متر: ۳۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در سپاهان‌شهر
فروش آپارتمان لوکس تکخوابه در سپاهان‌شهر اصفهان
۱ خواب۸ ساله۶۳ متر
فروش اپارتمان ۳خوابه در بهترین نقطه خانه اصفهان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
فروش اپارتمان ۳خوابه در بهترین نقطه خانه اصفهان
۳ خواب۱۸ ساله۱۳۰ متر
آپارتمان لوکس در بهترین لوکیشن بهارستان
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان لوکس در بهترین لوکیشن بهارستان
۲ خواب۹ ساله۹۰ متر
آپارتمان ۲ خواه در خورزوق اصفهان
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در خورزوق
آپارتمان ۲ خواه در خورزوق اصفهان
۲ خوابنوساز۲۶۰ متر
قبلیبعدی