خرید و فروش اجاره املاک مسکونی و تجاری در شهر مشهد | پست ملک

آپارتمان دوبلکس در بام هفت تیر مشهد
: ۹ میلیون تومان
: ۱/۳ میلیارد تومان
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان دوبلکس در بام هفت تیر مشهد
۲۱ ساله۱۳۵
آپارتمان در بلوار توس، توس ۳۶
: ۶ میلیون تومان
: ۴۰۹ میلیون تومان
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان در بلوار توس، توس ۳۶
۱۱ ساله۶۵
آپارتمان ۲خوابه در بلوار توس
: ۶ میلیون تومان
: ۸۳۹ میلیون تومان
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان ۲خوابه در بلوار توس
۲۳ ساله۱۳۰
آپارتمان غرق نور در مشهد قاسم‌آباد شهرک غرب
: ۹ میلیون تومان
: ۶۴۹ میلیون تومان
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان غرق نور در مشهد قاسم‌آباد شهرک غرب
۲۸ ساله۷۰
آپارتمان در بلوار وکیل آباد
: ۴۰ میلیون تومان
: ۶ میلیارد تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان در بلوار وکیل آباد
۳۱۷ ساله۱۵۰
آپارتمان ۳ خوابه در ابوطالب ۲۸
: ۱۴ میلیون تومان
: ۱/۹ میلیارد تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان ۳ خوابه در ابوطالب ۲۸
۳۸ ساله۱۳۵
آپارتمان در مشهد، شفا
: ۱۴ میلیون تومان
: ۱/۱ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در مشهد، شفا
۲۱ ساله۸۵
آپارتمان در کشف نسترن
: ۸ میلیون تومان
: ۵۸۴ میلیون تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در کشف نسترن
۲نوساز۷۷
آپارتمان در مشهد، قاسم‌آباد
: ۱۹ میلیون تومان
: ۲/۷ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در مشهد، قاسم‌آباد
۳۲ ساله۱۴۰
آپارتمان در فردوسی خیام ارشاد
: ۱۹ میلیون تومان
: ۲/۵ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در فردوسی خیام ارشاد
۳۲۱ ساله۱۳۵
آپارتمان در محله طلاب
: ۱۸ میلیون تومان
: ۲/۸ میلیارد تومان
۲ روز پیش
آپارتمان در محله طلاب
۳۱ ساله۱۶۰
آپارتمان در پیامبر ۴۷
: ۷ میلیون تومان
: ۵۵۹ میلیون تومان
۲ روز پیش
آپارتمان در پیامبر ۴۷
۱۶ ساله۷۵
آپارتمان در شهرک غرب، آزاده مشهد
: ۸ میلیون تومان
: ۵۱۹ میلیون تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در شهرک غرب، آزاده مشهد
۲نوساز۶۸
آپارتمان مبله در امام رضا ۲
: ۵۵ میلیون تومان
: ۳ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان مبله در امام رضا ۲
۱۹ ساله۵۵
آپارتمان نوساز در دانشجو مشهد
: ۲۵ میلیون تومان
: ۴ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان نوساز در دانشجو مشهد
۳۳ ساله۱۶۳
آپارتمان تکواحدی در جانباز
: ۱۲ میلیون تومان
: ۱/۱ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان تکواحدی در جانباز
۱۵ ساله۹۵
آپارتمان در بهاران خیابان فرامرز عباسی
: ۱۴ میلیون تومان
: ۱/۲ میلیارد تومان
۵ روز پیش
آپارتمان در بهاران خیابان فرامرز عباسی
۲۲۴ ساله۹۰
آپارتمان ۳ خوابه در نیرو هوایی مشهد
: ۲۹ میلیون تومان
: ۵/۲ میلیارد تومان
۵ روز پیش
آپارتمان ۳ خوابه در نیرو هوایی مشهد
۳نوساز۱۸۰
آپارتمان دوبلکس در ویرانی شاندیز مشهد
: ۵ میلیون تومان
: ۴۸۴ میلیون تومان
۵ روز پیش
آپارتمان دوبلکس در ویرانی شاندیز مشهد
۱۳ ساله۱۰۶
آپارتمان واقع در بلوار دانشجو مشهد
: ۲۲ میلیون تومان
: ۲ میلیارد تومان
۵ روز پیش
آپارتمان واقع در بلوار دانشجو مشهد
۲۱۶ ساله۹۰
آپارتمان در بلوار اندیشه حیاط اختصاصی
: ۱۱ میلیون تومان
: ۱/۱ میلیارد تومان
۵ روز پیش
آپارتمان در بلوار اندیشه حیاط اختصاصی
۲۶ ساله۱۰۰
آپارتمان قاسم آباد امامدوست
: ۱۴ میلیون تومان
: ۱/۱ میلیارد تومان
۵ روز پیش
آپارتمان قاسم آباد امامدوست
۲۸ ساله۷۸
آپارتمان مشهد قاسم‌آباد ۳خواب
: ۱۹ میلیون تومان
: ۲/۳ میلیارد تومان
۶ روز پیش
آپارتمان مشهد قاسم‌آباد ۳خواب
۳نوساز۱۲۰
آپارتمان شهرک مهرگان
: ۷ میلیون تومان
: ۵۵۰ میلیون تومان
۶ روز پیش
آپارتمان شهرک مهرگان
۲۱ ساله۸۰