خرید و فروش اجاره املاک مسکونی و تجاری در مشهد | پست ملک

آپارتمان در مشهد خیابان بهمن ۴
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۹۹ میلیون تومان
در بهمن
آپارتمان در مشهد خیابان بهمن ۴
۲ خواب۱ ساله۱۰۵ متر
آپارتمان در مشهد، شهرک غرب امامیه ۷
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان در مشهد، شهرک غرب امامیه ۷
۳ خوابنوساز۱۳۵ متر
فروش یک واحد آپارتمان نوساز در مشهد، ابوطالب
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در ابوطالب
فروش یک واحد آپارتمان نوساز در مشهد، ابوطالب
۲ خواب۲ ساله۸۵ متر
آپارتمان یک خواب در مشهد، مهرآباد
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۴۹ میلیون تومان
در مهرآباد
آپارتمان یک خواب در مشهد، مهرآباد
۱ خواب۲ ساله۶۷ متر
آپارتمان ۲ خوابه در مشهد، قاسم‌آباد حسابی شمالی
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان ۲ خوابه در مشهد، قاسم‌آباد حسابی شمالی
۲ خواب۴ ساله۸۸ متر
فروش آپارتمان مشهد محله کوثر
هر متر: ۲۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در محله کوثر
فروش آپارتمان مشهد محله کوثر
۲ خواب۲۱ ساله۱۰۳ متر
آپارتمان در مشهد،بلوار توس ، توس ۵۰
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۹۹ میلیون تومان
در بلوار توس
آپارتمان در مشهد،بلوار توس ، توس ۵۰
۲ خواب۱ ساله۸۳ متر
آپارتمان ۳خوابه کوهسنگى مشهد
هر متر: ۳۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۵ میلیارد تومان
در کوه سنگی
آپارتمان ۳خوابه کوهسنگى مشهد
۳ خواب۵ ساله۱۵۰ متر
آپارتمان دو خواب در مشهد، الهیه
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۹ میلیون تومان
در الهیه
آپارتمان دو خواب در مشهد، الهیه
۲ خواب۱۵ ساله۷۱ متر
آپارتمان در مشهد، محله نیرو هوایی، نسترن
هر متر: ۳۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در محله نیرو هوایی
آپارتمان در مشهد، محله نیرو هوایی، نسترن
۲ خواب۷ ساله۹۶ متر
آپارتمان در مشهد، قاسم‌آباد
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان در مشهد، قاسم‌آباد
۲ خوابنوساز۱۱۵ متر
آپارتمان ۲ خوابه در مشهد، خین عرب
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۱۹ میلیون تومان
در خین عرب
آپارتمان ۲ خوابه در مشهد، خین عرب
۲ خواب۱ ساله۹۴ متر
آپارتمان دوبلکس در بام هفت تیر مشهد
هر متر: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در هفت تیر
آپارتمان دوبلکس در بام هفت تیر مشهد
۲ خواب۱ ساله۱۳۵ متر
آپارتمان در بلوار توس، توس ۳۶
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۰۹ میلیون تومان
در بلوار توس
آپارتمان در بلوار توس، توس ۳۶
۱ خواب۱ ساله۶۵ متر
آپارتمان ۲خوابه در بلوار توس
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۳۹ میلیون تومان
در بلوار توس
آپارتمان ۲خوابه در بلوار توس
۲ خواب۳ ساله۱۳۰ متر
آپارتمان غرق نور در مشهد قاسم‌آباد شهرک غرب
هر متر: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۴۹ میلیون تومان
در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان غرق نور در مشهد قاسم‌آباد شهرک غرب
۲ خواب۸ ساله۷۰ متر
آپارتمان در بلوار وکیل آباد
هر متر: ۴۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۶ میلیارد تومان
در وکیل‌آباد
آپارتمان در بلوار وکیل آباد
۳ خواب۱۷ ساله۱۵۰ متر
آپارتمان ۳ خوابه در ابوطالب ۲۸
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در ابوطالب
آپارتمان ۳ خوابه در ابوطالب ۲۸
۳ خواب۸ ساله۱۳۵ متر
آپارتمان در مشهد، شفا
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در شفا
آپارتمان در مشهد، شفا
۲ خواب۱ ساله۸۵ متر
آپارتمان در کشف نسترن
هر متر: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۸۴ میلیون تومان
در کشف
آپارتمان در کشف نسترن
۲ خوابنوساز۷۷ متر
آپارتمان در مشهد، قاسم‌آباد
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان در مشهد، قاسم‌آباد
۳ خواب۲ ساله۱۴۰ متر
آپارتمان در فردوسی خیام ارشاد
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در ارشاد
آپارتمان در فردوسی خیام ارشاد
۳ خواب۲۱ ساله۱۳۵ متر
آپارتمان در محله طلاب
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در محله طلاب
آپارتمان در محله طلاب
۳ خواب۱ ساله۱۶۰ متر
آپارتمان در پیامبر ۴۷
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۵۹ میلیون تومان
در پیامبر اعظم
آپارتمان در پیامبر ۴۷
۱ خواب۶ ساله۷۵ متر
قبلیبعدی