زمین در بهارستان نوشهر

قبل از ۴هفته در نوشهر، بهارستان جنوبی | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه نوشهر
زمین‌های ثبت شده در نقشه بهارستان جنوبی

قیمت هر متر مربع زمین

۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۲٬۶۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۹۷ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

داخل بافت شهری دور زمین محصور به دیوار یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۷ متر مربع با امکانات

زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک
زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک
زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک
زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک
زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک
زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک
زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک
زمین در بهارستان نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | بهارستان جنوبی | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن