پست ملک

زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس

قبل از ۴هفته در چالوس، خیابان امام خمینی | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه خیابان امام خمینی

قیمت هر متر مربع زمین

۳۳٬۳۳۳٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۸۹٬۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۷۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

سایر


موقعیت قرارگیری

داخل شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

قابل توجه بلندمرتبه سازان این ملک با قابلیت تجاری اداری پارکینگ دارای ۲ سند مجزا به مساحت ۲۲۵۰ مترمربع است و ۴۴۰ مترمربع مشاعات و اضافه مساحت دارد که در اظهار نامه دادگستری چالوس قید شده است.مجموعا ۲۷۰۰ مترمربع میباشد .و دارای ۷۰ متر بر طرح تفضیلی خ امام خمینی چالوس است و درحال حاضر دارای ۲ ورودی ۶ متری از گذر اصلی و ۳۵ متری از گذر فرعی است. دو واحد از مغازه های حاشیه خ امام خمینی واقع در دو طرف ورودی ملک سرقفلی انها واگذار شده است. ملک در تصرف مالکان ( ۳۶ نفر) میباشد. قیمت مغازه تجاری متری ۳۰۰ میلیون تومان و اداری متری ۶۰ میلیون تومان در این ناحیه میباشد. با توجه به موقعیت ملک در صورت ساخت در طبقات مناظر زیبایی از دریا و جنگل و رودخانه بزرگ چالوس قابل رویت میباشد. در تاریخ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ جلسه فروش توسط مالکان برگزار می گردد.

زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خیابان امام خمینی | پست ملک
زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خیابان امام خمینی | پست ملک
زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خیابان امام خمینی | پست ملک
زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خیابان امام خمینی | پست ملک
زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خیابان امام خمینی | پست ملک
زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خیابان امام خمینی | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن