پست ملک

فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر

قبل از ۴هفته در بابلسر، اوجاکسر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه بابلسر
زمین‌های ثبت شده در نقشه اوجاکسر

طول بر

۱۰ متر


قیمت هر متر مربع زمین

۶٬۶۶۶٬۶۶۶ تومان


قیمت کل

۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۵۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

۱۵۰متر زمین بافت مسکونی،۱۰متر بر ملک،سندمالکیت تک برگ،آب برق گاز محیطی آرام و دلنشین مناسب ساخت ویلا

فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک
فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک
فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک
فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک
فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک
فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک
فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک
فروش ۱۵۰متر زمین مسکونی در اوجاکسر بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | اوجاکسر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن