پست ملک

فروش زمین ۶۵۰۰ متر در فریم مازندران

قبل از ۴هفته در فریم | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه فریم

قیمت هر متر مربع زمین

۷۶٬۹۲۳ تومان


قیمت کل

۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۶۵۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

در کوهستان


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

گاز نزدیک برق نزدیک فاصله تا اسفالت ۵۰۰ متر ویوی بسیار زیبا دلنشبن زمین کنار جاده

فروش زمین ۶۵۰۰ متر در فریم مازندران | فروش مسکونی | زمین | فریم | پست ملک
فروش زمین ۶۵۰۰ متر در فریم مازندران | فروش مسکونی | زمین | فریم | پست ملک
فروش زمین ۶۵۰۰ متر در فریم مازندران | فروش مسکونی | زمین | فریم | پست ملک
فروش زمین ۶۵۰۰ متر در فریم مازندران | فروش مسکونی | زمین | فریم | پست ملک
فروش زمین ۶۵۰۰ متر در فریم مازندران | فروش مسکونی | زمین | فریم | پست ملک
فروش زمین ۶۵۰۰ متر در فریم مازندران | فروش مسکونی | زمین | فریم | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن