پست ملک

فروش زمین شهری مسکونی در فومن پشت چشمه مجتبائی

قبل از ۴هفته در فومن | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه فومن

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۷۰۵٬۳۱۴ تومان


قیمت کل

۵۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۰۷ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

پروانه ساخت


توضیحات

زمین مسکونی در پشت چشمه مجتبائی روستای گران متری ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ پای معامله تخفیف میدم اخرین خیابان محدوده شهری فومن دارای نامه بنیاد مسکن دارای مجوز ساخت دو طبقه روپیلوت دارای نسق

فروش زمین شهری مسکونی در فومن پشت چشمه مجتبائی | فروش مسکونی | زمین | فومن | پست ملک
فروش زمین شهری مسکونی در فومن پشت چشمه مجتبائی | فروش مسکونی | زمین | فومن | پست ملک
فروش زمین شهری مسکونی در فومن پشت چشمه مجتبائی | فروش مسکونی | زمین | فومن | پست ملک
فروش زمین شهری مسکونی در فومن پشت چشمه مجتبائی | فروش مسکونی | زمین | فومن | پست ملک
فروش زمین شهری مسکونی در فومن پشت چشمه مجتبائی | فروش مسکونی | زمین | فومن | پست ملک
فروش زمین شهری مسکونی در فومن پشت چشمه مجتبائی | فروش مسکونی | زمین | فومن | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن