پست ملک

فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان

قبل از ۴هفته در رانکوه | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رانکوه

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۷۷۷٬۷۷۷ تومان


قیمت کل

۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۷۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب آب


توضیحات

تقاطع جاده شهید بکایی و جاده بازکل پشت امامزاده سید نصیر کیا ۲۰۰ متر داخل جاده بازکل دست راست زمین چار دیواری دومی مشخصه زمین فوری فروشی طبق لوکیشن مشخصه قولنامه مدارک تکمیل چاردیواری انباری کنتور آب بر جارهنبش تیر برق کاربری باغی قابلیت تغییر کاربری مدارک مورد تایید شورا و دهیاری

فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک
فروش ۲۷۰ متر زمین در رانکوه گیلان | فروش مسکونی | زمین | رانکوه | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن