پست ملک

زمین داخل طرح هادی رودبنه

قبل از ۴هفته در رودبنه | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رودبنه

قیمت هر متر مربع زمین

۱٬۲۵۸٬۵۰۳ تومان


قیمت کل

۳۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۹۴ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

سند شورایی


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

۲۹۴ متر محصور با ۳ رگ بلوک.داخل طرح هادی روستا.فرم شهرکی.سند مادر دارد.اطراف به فاصله ۵۰ متر ساخته شده.

زمین داخل طرح هادی رودبنه | فروش مسکونی | زمین | رودبنه | پست ملک
زمین داخل طرح هادی رودبنه | فروش مسکونی | زمین | رودبنه | پست ملک
زمین داخل طرح هادی رودبنه | فروش مسکونی | زمین | رودبنه | پست ملک
زمین داخل طرح هادی رودبنه | فروش مسکونی | زمین | رودبنه | پست ملک
زمین داخل طرح هادی رودبنه | فروش مسکونی | زمین | رودبنه | پست ملک
زمین داخل طرح هادی رودبنه | فروش مسکونی | زمین | رودبنه | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن