پست ملک

زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله

قبل از ۴هفته در چابکسر، توسکا محله | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چابکسر
زمین‌های ثبت شده در نقشه توسکا محله

قیمت هر متر مربع زمین

۶٬۶۵۰٬۲۴۶ تومان


قیمت کل

۱٬۳۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۰۳ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

منگوله دار


موقعیت قرارگیری

نزدیک ساحل دریا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

۲۰۳ متر زمین کاربری توریستی.بین اتوبان و ساحل.۵۰ متر تا ساحل .درب و ویوار وانباری.بین کلاچای و چابکسر.جنب هتل آهوان.ساحل زیبای قاسم آباد.

زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | توسکا محله | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن