زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر

قبل از ۴هفته در نوشهر، خیابان گاز | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه نوشهر
زمین‌های ثبت شده در نقشه خیابان گاز

قیمت هر متر مربع زمین

۹٬۸۹۳٬۹۹۲ تومان


قیمت کل

۲٬۷۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۸۳ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

تک برگ


موقعیت قرارگیری

نزدیک ساحل دریا


ویژگی‌ها و امکانات

داخل شهرک


توضیحات

یک قواره ۲۸۳ متری واقع در خیابان گاز، منشعب از ریاست جمهوری، داخل شهرک سند تک برگ ششدانگ ویو شمالی دریا، ویوجنوبی کوه و جنگل نزدیکترین نقطه بین دریا و جنگل، بین چلک و چلندر

زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | خیابان گاز | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن