فروش زمین در سعدین کلا آمل

قبل از ۴هفته در آمل | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه آمل

قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۱٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۱۸ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

منگوله دار


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

سند دار کوچه ۴ متری بافت مسکونی نزدیک به جاده با شماره زیر تماس بگیرید ۰۹۱۲۲۱۶۲۳۸۰ متوسل

فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
فروش زمین در سعدین کلا آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن