پست ملک

زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح، مسکونی

قبل از ۴هفته در خشکبیجار، خیابان مفتح | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه خشکبیجار
زمین‌های ثبت شده در نقشه خیابان مفتح

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۳۳۲٬۴۳۹ تومان


قیمت کل

۸۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۷۳ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل شهر


ویژگی‌ها و امکانات

پروانه ساخت


توضیحات

دارای پروانه ساخت شهرداری فاصله با مرکز شهر ۵۰۰ متر دوطرف دیوار، دو طرف کرسی چیده شده اطراف ویلاسازی شده نسق معتبر، سلسله مراتب تکمیل آدرس: خ شریعتی، خ شهید مفتح، داخل کوچه ۸ متری

زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح مسکونی | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | خیابان مفتح | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن