پست ملک

زمین شمال چالوس سینوا

قبل از ۴هفته در چالوس، سینوا | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه سینوا

قیمت هر متر مربع زمین

۴٬۴۹۱٬۰۱۷ تومان


قیمت کل

۱٬۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۳۴ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

قطعه زمین به متراژ ۳۳۴ متر ، دو بر نقشه یو تی ام موجوده آدرس : چالوس ، سینوا ، جیز دره زمین دیوار کشی شده ، درب گذاشته شده حریم و ابعاد زمین کاملا مشخص

زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک
زمین شمال چالوس سینوا | فروش مسکونی | زمین | چالوس | سینوا | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن