پست ملک

فروش زمین ۱۱۶متری شمال،مازندران، آمل

قبل از ۴هفته در آمل، جاده آمل به محمود آباد | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه آمل
زمین‌های ثبت شده در نقشه جاده آمل به محمود آباد

قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۲۱۵٬۵۱۷ تومان


قیمت کل

۶۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۱۶ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

زمین دونبش حصارشده توبافت دورش همه ساخت و ساز شده متراژش ۱۱۶.۵اب.برق.گازو.... داره بهترین جا برای ساخت و ساز قیمتم متری ۵۲ میلیون گذاشتیم زمینم توراه طبری آمل هست برای بازدید تماس بگیرید

فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک
فروش زمین ۱۱۶متری شمالمازندران آمل | فروش مسکونی | زمین | آمل | جاده آمل به محمود آباد | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن