پست ملک

زمین سند دار تک برگ،مسکونی امیرکیاسر،کیاشهر

قبل از ۴هفته در کیاشهر، امیرکیاسر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه کیاشهر
زمین‌های ثبت شده در نقشه امیرکیاسر

قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان


قیمت کل

۱٬۵۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

تک برگ


موقعیت قرارگیری

نزدیک ساحل دریا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

موقعیت عالی ،فاصله با دریا ۲۰۰ متر فاصله با جنگل ۲۰ متر تخفیف پای معامله خرید بدون واسطه

زمین سند دار تک برگمسکونی امیرکیاسرکیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین سند دار تک برگمسکونی امیرکیاسرکیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین سند دار تک برگمسکونی امیرکیاسرکیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین سند دار تک برگمسکونی امیرکیاسرکیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین سند دار تک برگمسکونی امیرکیاسرکیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین سند دار تک برگمسکونی امیرکیاسرکیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن