پست ملک

زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر

قبل از ۴هفته در سنگر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه سنگر

قیمت هر متر مربع زمین

۴٬۲۸۵٬۷۱۴ تومان


قیمت کل

۱٬۱۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۸۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

جاده آسفالت


توضیحات

دوبر میباشد . دور دورگ دیوار و زمین دوبر میباشد فاصله از کمربندی ۵متر ونیز بر خیابان تازه تاسیس ۱۰متری فرهودی است و پشت زمین نیز کوچه ۶متری است . کاربری زمین مسکونی و پروانه دیوار کشی و عوارض آن در شهرداری سنگر پرداخت شده . زمین نسق معتبر و خیلی راحت میتوان سند تکبرگ گرفت . فروش زیر قیمت منطقه و فوری. سر زمین بنر خورده و جنب زمین اسکلت اپارتمان تجاری مسکونی بنا شده است. با تشکر از پست ملک.

زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
زمین با کاربری مسکونی در کمربندی سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن