پست ملک

زمین ۱۰۰متری در بالا کویخ رشت

قبل از ۴هفته در رشت، بالا کویخ | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه بالا کویخ

قیمت هر متر مربع زمین

۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

۴۰ اصل درخت میوه در زمین وجود دارد که بار هم میدهد امتیازات آب و برق و گاز سر زمین وجود دارد

زمین ۱۰۰متری در بالا کویخ رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
زمین ۱۰۰متری در بالا کویخ رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
زمین ۱۰۰متری در بالا کویخ رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
زمین ۱۰۰متری در بالا کویخ رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن