پست ملک

زمین مسکونی در شفت روستای کوزان

قبل از ۴هفته در شفت | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه شفت

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

۳۰۰ متر زمین مسکونی، کل ۳۰۰ متر با کاربری مسکونی میباشد با امتیازات کامل ، بر خیابان اصلی ،سند نسخ

زمین مسکونی در شفت روستای کوزان | فروش مسکونی | زمین | شفت | پست ملک
زمین مسکونی در شفت روستای کوزان | فروش مسکونی | زمین | شفت | پست ملک
زمین مسکونی در شفت روستای کوزان | فروش مسکونی | زمین | شفت | پست ملک
زمین مسکونی در شفت روستای کوزان | فروش مسکونی | زمین | شفت | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن