فروش زمین، شمال، جاده هراز، رزکه، آمل، مازندران

قبل از ۴هفته در آمل، رزکه | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه آمل
زمین‌های ثبت شده در نقشه رزکه

قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۲۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

زمینی به مساحت۲۲۰متر چسبیده به بافت داخل شهرک به فروش میرسد امل منطقه توریستی

فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک
فروش زمین شمال جاده هراز رزکه آمل مازندران | فروش مسکونی | زمین | آمل | رزکه | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن