پست ملک

مسکونی در سنگر، جاده قدیم رشت

قبل از ۴هفته در سنگر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه سنگر

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۱۵۶٬۱۴۶ تومان


قیمت کل

۹۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۰۱ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

کاربری مسکونی فقط 1 دقیقه پیاده تا جاده اصلی سنگر امتیازات پای زمین منطقه رو به رشد و آرام دسترسی آسان مدارک کامل

مسکونی در سنگر جاده قدیم رشت | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
مسکونی در سنگر جاده قدیم رشت | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
مسکونی در سنگر جاده قدیم رشت | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
مسکونی در سنگر جاده قدیم رشت | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
مسکونی در سنگر جاده قدیم رشت | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
مسکونی در سنگر جاده قدیم رشت | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن