زمین مسکونی روستای کنسی آمل سند تک برگ

قبل از ۴هفته در آمل | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه آمل

قیمت هر متر مربع زمین

۴٬۳۶۴٬۶۳۶ تومان


قیمت کل

۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۷۵ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

تک برگ


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

۲۷۵ زمین مسکونی روستای کنسی آمل سند تک برگ در بافت طرح هادی کاربری مسکونی آب و برق و گاز پای زمین قیمت یک میلیارد و دویست

زمین مسکونی روستای کنسی آمل سند تک برگ | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک
زمین مسکونی روستای کنسی آمل سند تک برگ | فروش مسکونی | زمین | آمل | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن