زمین ۵۰۰۰ متری ۱۲ قطعه ۴۰۰ متری و قطعه بندی شده

قبل از ۴هفته در نوشهر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه نوشهر

قیمت هر متر مربع زمین

۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۵۰۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

خوش نقشه در بهترین نقطه داخل بافت و قابل ساخت و ساز و شهرک سازی

زمین ۵۰۰۰ متری ۱۲ قطعه ۴۰۰ متری و قطعه بندی شده | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | پست ملک
زمین ۵۰۰۰ متری ۱۲ قطعه ۴۰۰ متری و قطعه بندی شده | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | پست ملک
زمین ۵۰۰۰ متری ۱۲ قطعه ۴۰۰ متری و قطعه بندی شده | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | پست ملک
زمین ۵۰۰۰ متری ۱۲ قطعه ۴۰۰ متری و قطعه بندی شده | فروش مسکونی | زمین | نوشهر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن