پست ملک

زمین ۲۵۵ متری بالاکویخ خیابان عرفان رشت

قبل از ۴هفته در رشت، بالا کویخ | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه بالا کویخ

طول بر

۱۰ متر


قیمت هر متر مربع زمین

۶٬۰۷۸٬۴۳۱ تومان


قیمت کل

۱٬۵۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۵۵ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

زمین ۲۵۵ متری ۱۰ متر بر مستطیل کامل بدون عقب نشینی امکانات تا کنار زمین نسق معتبر

زمین ۲۵۵ متری بالاکویخ خیابان عرفان رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
زمین ۲۵۵ متری بالاکویخ خیابان عرفان رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
زمین ۲۵۵ متری بالاکویخ خیابان عرفان رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
زمین ۲۵۵ متری بالاکویخ خیابان عرفان رشت | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن