پست ملک

فروش زمین روستایی در کومله گیلان

قبل از ۴هفته در کومله | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه کومله

طول بر

۴۵ متر


قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۸۶۶٬۶۶۶ تومان


قیمت کل

۲٬۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۷۵۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

زمین ۲بر حدود ۷۵۰ متر بر کوچه اصلی ۱۲ متر متر و بر کوچه فرعی حدود ۴۵ متر داخل بافت روستایی ۲۰۰ متر فاصله تا بافت شهری آب، برق، گاز، تلفن کنار زمین یک حلقه چاه انباری ۲ درب ورودی دیوار کشی به ارتفاع ۲۷۰ و کلیه دیوارها از داخل سیمانکاری شده تعجیل در فروش به دلیل مهاجرت، تخفیف جزئی پای معامله دارد

فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک
فروش زمین روستایی در کومله گیلان | فروش مسکونی | زمین | کومله | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن