پست ملک

فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس

قبل از ۴هفته در چالوس، خط هشت (ساحل آرام) | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه خط هشت (ساحل آرام)

قیمت هر متر مربع زمین

۶٬۶۶۶٬۶۶۶ تومان


قیمت کل

۱٬۳۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۱۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

داخل شهرک


توضیحات

به علت مهاجرت قیمت بسیار پایینتر از عرف منطقه و قطعات مجاور تعیین شده ۲۱۰متر زمین داخل مجموعه صد در صد داخل بافت با بهترین دسترسی به ساحل خط هشت ، ساحل رادیو دریا ، نمک آبرود و سد زوات کمربندی چالوس ، ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت ، خیابان زینبیه ، مقابل زینبیه۵

فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خط هشت ساحل آرام | پست ملک
فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خط هشت ساحل آرام | پست ملک
فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خط هشت ساحل آرام | پست ملک
فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خط هشت ساحل آرام | پست ملک
فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خط هشت ساحل آرام | پست ملک
فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خط هشت ساحل آرام | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن