پست ملک

۹۸۰متر زمین شهری در سه راه تطف گوراب زرمیخ

قبل از ۴هفته در گوراب زرمیخ | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه گوراب زرمیخ

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۶۵۳٬۰۶۱ تومان


قیمت کل

۲٬۵۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۹۸۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

۹۸۰ متر زمین مسکونی در گوراب زرمیخ ،سه راه تطف. قیمت کلی دومیلیارد و شیصد میلیون تومان. قیمت فروش به صورت تفکیکی به صورت توافقی میباشد،

۹۸۰متر زمین شهری در سه راه تطف گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
۹۸۰متر زمین شهری در سه راه تطف گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
۹۸۰متر زمین شهری در سه راه تطف گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
۹۸۰متر زمین شهری در سه راه تطف گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
۹۸۰متر زمین شهری در سه راه تطف گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
۹۸۰متر زمین شهری در سه راه تطف گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن