پست ملک

زمین مسکونی رشت، بر اصلی جاده سراوان سنگر

قبل از ۴هفته در رشت، جاده سنگر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه جاده سنگر

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۴۲۸٬۵۷۱ تومان


قیمت کل

۱٬۱۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۵۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

خارج از محدوده شهری


ویژگی‌ها و امکانات

جاده آسفالت


توضیحات

کاربری مسکونی بر جاده سراوان_سنگر چسبیده به بازارچه سر قاضیان

زمین مسکونی رشت بر اصلی جاده سراوان سنگر | فروش مسکونی | زمین | رشت | جاده سنگر | پست ملک
زمین مسکونی رشت بر اصلی جاده سراوان سنگر | فروش مسکونی | زمین | رشت | جاده سنگر | پست ملک
زمین مسکونی رشت بر اصلی جاده سراوان سنگر | فروش مسکونی | زمین | رشت | جاده سنگر | پست ملک
زمین مسکونی رشت بر اصلی جاده سراوان سنگر | فروش مسکونی | زمین | رشت | جاده سنگر | پست ملک
زمین مسکونی رشت بر اصلی جاده سراوان سنگر | فروش مسکونی | زمین | رشت | جاده سنگر | پست ملک
زمین مسکونی رشت بر اصلی جاده سراوان سنگر | فروش مسکونی | زمین | رشت | جاده سنگر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن