پست ملک

فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار

قبل از ۴هفته در زیباکنار | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه زیباکنار

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۹۵۲٬۳۸۰ تومان


قیمت کل

۶۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۱۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

زمین مسکونی ۲۱۰متر انشعابات پای زمین با پروانه ساخت ۹۹ متری آدرس زیباکنار تازه آباد قبل مسجد تازه آباد

فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش ۲۱۰ متر زمین مسکونی تازه آباد زیباکنار | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن