پست ملک

زمین مسکونی در گیلان، گوراب زرمیخ

قبل از ۴هفته در گوراب زرمیخ | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه گوراب زرمیخ

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۱۶۶٬۶۶۶ تومان


قیمت کل

۹۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

فروشنده واقعی هستم موقعیت مکانی عالی دسترسی به مراکز خرید بازار هفتگی بیمارستان فاصله تا دریا وبندر انزلی۲۵دقیقه فومن ۱۵دقیقه بام سبز ماسال۱۰دقیقه

زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
زمین مسکونی در گیلان گوراب زرمیخ | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن