پست ملک

فروش زمین ۷۸۵متری حویق.باغشلومحله

قبل از ۴هفته در حویق | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه حویق

قیمت هر متر مربع زمین

۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۷۸۵ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

آدرس دقیق: حویق.باغشلومحله.کوچه دانش.بن بست 2 باغ دارای سندعادی(قولنامه)و راه مستقل می باشد زمین متصل به آب نهر در ضلع پایینی می باشد آب و برق و گاز هم تا قسمت پایینی زمین کشیده شده است

فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک
فروش زمین ۷۸۵متری حویقباغشلومحله | فروش مسکونی | زمین | حویق | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن