زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک

۲۱ روز پیش در بابلسر، خیابان بهشتی | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه بابلسر
زمین‌های ثبت شده در نقشه خیابان بهشتی

قیمت هر متر مربع زمین

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۳٬۷۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۵۳۲ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

تک برگ


ویژگی‌ها و امکانات

داخل شهرک


انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

زمین در شهرک با درب خروجی یک متر دیوارکشی شده آب و برق و گاز لوله کشی تا پای زمین با سند ششدانگ رسمی

زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | خیابان بهشتی | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن