پست ملک

فروش زمین مسکونی در آیشبن چالوس

قبل از ۴هفته در چالوس، آیشبن | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه آیشبن

قیمت هر متر مربع زمین

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۲٬۵۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۶۷ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

۳۶۷ متر مسکونی دیوار کشی شده دو بر آب برق گاز

فروش زمین مسکونی در آیشبن چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیشبن | پست ملک
فروش زمین مسکونی در آیشبن چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیشبن | پست ملک
فروش زمین مسکونی در آیشبن چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیشبن | پست ملک
فروش زمین مسکونی در آیشبن چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیشبن | پست ملک
فروش زمین مسکونی در آیشبن چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیشبن | پست ملک
فروش زمین مسکونی در آیشبن چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیشبن | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن