پست ملک

زمین چالوس، روستای خرمنه سفلی

قبل از ۴هفته در چالوس، خرمنه سفلی | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه خرمنه سفلی

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۷۹۶٬۱۷۸ تومان


قیمت کل

۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۵۷ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

داخل شهرک


توضیحات

متراژ ۱۵۷ متر داخل بافت مسکونی داخل شهرک روستای خرمنه سفلی فاصله تا ابتدای ازادراه تهران حدود ۷۰۰ متر به دلیل نیاز مالی قیمت مناسب فروخته میشود لطفا فقط خریدار واقعی تماس بگیرد ۰۹۱۱۱۹۵۸۹۰۰

زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک
زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک
زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک
زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک
زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک
زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک
زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک
زمین چالوس روستای خرمنه سفلی | فروش مسکونی | زمین | چالوس | خرمنه سفلی | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن