پست ملک

فروش زمین در نقره ده، بندر کیاشهر

قبل از ۴هفته در کیاشهر، نقره ده | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه کیاشهر
زمین‌های ثبت شده در نقشه نقره ده

قیمت هر متر مربع زمین

۱٬۷۱۷٬۵۵۷ تومان


قیمت کل

۸۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۵۲۴ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

نقدی دسترسی به قصابی سوپر مارکت نونوایی آب برق گاز تلفن تا دم زمین پنج دقیقه بادریای بندر کیاشهر درخدمت هستم

فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک
فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک
فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک
فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک
فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک
فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک
فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک
فروش زمین در نقره ده بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | نقره ده | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن