پست ملک

۲۳۸ متر فروش زمین در بندر انزلی، پیشوایی،دور دیوار

قبل از ۴هفته در بندرانزلی، بلوار آیت‌الله پیشوایی | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه بندرانزلی
زمین‌های ثبت شده در نقشه بلوار آیت‌الله پیشوایی

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۸۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۳۸ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

۲۵۰ متر زمین با عقب نشینی ۲۳۸ متر مفید دور دیوار دارای نسق معتبر اقدام به سند شده اب و برق و گاز پای زمین تخفیف پای معامله

۲۳۸ متر فروش زمین در بندر انزلی پیشواییدور دیوار | فروش مسکونی | زمین | بندرانزلی | بلوار آیتالله پیشوایی | پست ملک
۲۳۸ متر فروش زمین در بندر انزلی پیشواییدور دیوار | فروش مسکونی | زمین | بندرانزلی | بلوار آیتالله پیشوایی | پست ملک
۲۳۸ متر فروش زمین در بندر انزلی پیشواییدور دیوار | فروش مسکونی | زمین | بندرانزلی | بلوار آیتالله پیشوایی | پست ملک
۲۳۸ متر فروش زمین در بندر انزلی پیشواییدور دیوار | فروش مسکونی | زمین | بندرانزلی | بلوار آیتالله پیشوایی | پست ملک
۲۳۸ متر فروش زمین در بندر انزلی پیشواییدور دیوار | فروش مسکونی | زمین | بندرانزلی | بلوار آیتالله پیشوایی | پست ملک
۲۳۸ متر فروش زمین در بندر انزلی پیشواییدور دیوار | فروش مسکونی | زمین | بندرانزلی | بلوار آیتالله پیشوایی | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن