زمین مسکونی داخل شهرک

۲۲ روز پیش در آمل، مدرس | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه آمل
زمین‌های ثبت شده در نقشه مدرس

قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


ویژگی‌ها و امکانات

داخل شهرک


توضیحات

زمین مسکونی داخل بافت ۳۰۰ مترd داخل شهرک با امکانات دید به جنگل فاصله با جنگل ۵ دقیقه فاصله با دریا ۱۵ دقیقه

زمین مسکونی داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | آمل | مدرس | پست ملک
زمین مسکونی داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | آمل | مدرس | پست ملک
زمین مسکونی داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | آمل | مدرس | پست ملک
زمین مسکونی داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | آمل | مدرس | پست ملک
زمین مسکونی داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | آمل | مدرس | پست ملک
زمین مسکونی داخل شهرک | فروش مسکونی | زمین | آمل | مدرس | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن