پست ملک

فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوس،آیت‌الله غفاری

قبل از ۴هفته در چالوس، آیت الله غفاری | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه آیت الله غفاری

طول بر

۱۴ متر


قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۵۳۰٬۹۷۳ تومان


قیمت کل

۱٬۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۲۶ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

زمین ۲۲۶ متر اطراف ساخته شده چسبیده به بافت انشعابات سر زمین دیوار کشی شده ۱۴متر بر دسترسی خوب و... چالوس،آیتالله غفاری، ظفر۳۸

فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوسآیتالله غفاری | فروش مسکونی | زمین | چالوس | آیت الله غفاری | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن