پست ملک

۵۰۰ متر زمین مسکونی پایین محله قاسم آباد

قبل از ۴هفته در چابکسر، پایین محله قاسم آباد | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چابکسر
زمین‌های ثبت شده در نقشه پایین محله قاسم آباد

قیمت هر متر مربع زمین

۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۵۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

زمین با کاربری مسکونی هشت کیلومتر بعد از چابکسر نزدیک جاده ی اصلی

۵۰۰ متر زمین مسکونی پایین محله قاسم آباد | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | پایین محله قاسم آباد | پست ملک
۵۰۰ متر زمین مسکونی پایین محله قاسم آباد | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | پایین محله قاسم آباد | پست ملک
۵۰۰ متر زمین مسکونی پایین محله قاسم آباد | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | پایین محله قاسم آباد | پست ملک
۵۰۰ متر زمین مسکونی پایین محله قاسم آباد | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | پایین محله قاسم آباد | پست ملک
۵۰۰ متر زمین مسکونی پایین محله قاسم آباد | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | پایین محله قاسم آباد | پست ملک
۵۰۰ متر زمین مسکونی پایین محله قاسم آباد | فروش مسکونی | زمین | چابکسر | پایین محله قاسم آباد | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن