پست ملک

زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور

قبل از ۴هفته در اطاقور | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه اطاقور

قیمت هر متر مربع زمین

۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۲٬۷۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۶۰۴ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

پروانه ساخت


انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

قطعه زمین دارای مجوز مسکونی، حریم جاده مشخص و محدوده واقعی زمین مشخص میباشد. جاده آسفالت اطراف زمین ویلا ساخته شده قرار دارد ویو فوق العاده ، ساختمان های اطراف دارای مجوز آب برق گاز و تلفن هستند در روستای لوروزسرا لات لیل قرار دارد درپسند

زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک
زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک
زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک
زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک
زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک
زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک
زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک
زمین مسکونی با مجوز روستای لودوزسرا اطاقور | فروش مسکونی | زمین | اطاقور | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن