پست ملک

زمین مسکونی در امیرکیاسر ، بندر کیاشهر

قبل از ۴هفته در کیاشهر، امیرکیاسر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه کیاشهر
زمین‌های ثبت شده در نقشه امیرکیاسر

طول بر

۱۲ متر


قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۱۱۶٬۲۷۹ تومان


قیمت کل

۶۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۱۵ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

زمین مسکونی با بر ۱۲ متر نرسیده به بهاران ۶ ۵۰ قدم داخل کوچه انشعابات پای زمین

زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک
زمین مسکونی در امیرکیاسر بندر کیاشهر | فروش مسکونی | زمین | کیاشهر | امیرکیاسر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن