پست ملک

فروش زمین در اوجامحله ساری

قبل از ۴هفته در ساری، اوجا محله | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه ساری
زمین‌های ثبت شده در نقشه اوجا محله

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۵۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب آب


توضیحات

زمین با موقعیت عالی اوجامحله-عالیواک ۱۶ متر بر کوچه۶ متری بن بست آب و برق کنار زمین گاز در آینده ای نزدیک سند دستارمی خارج از بافت با خریدار واقعی بعد از بازدید و پسند راه میام. فقط پاسخگوی تماس تلفنی هستم. مالک هستم.

فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک
فروش زمین در اوجامحله ساری | فروش مسکونی | زمین | ساری | اوجا محله | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن