پست ملک

فروش زمین رشت بالاکویخ،عرفان (فاز دو گلسار)

قبل از ۴هفته در رشت، بالا کویخ | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه بالا کویخ

قیمت هر متر مربع زمین

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

زمین نسق معتبر(با بنجاق مادر) ثبت نام شده جهت دریافت سند به متراژ ۱۰۰ متر مدارک کامل کاربری مسکونی.قابلیت دریافت انشعابات بر اصلی ۹.۶۰.بر کوچه ۸ متری فرصت عالی برای سرمایه گذاری فاز دو گلسار

فروش زمین رشت بالاکویخعرفان فاز دو گلسار | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
فروش زمین رشت بالاکویخعرفان فاز دو گلسار | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
فروش زمین رشت بالاکویخعرفان فاز دو گلسار | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
فروش زمین رشت بالاکویخعرفان فاز دو گلسار | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
فروش زمین رشت بالاکویخعرفان فاز دو گلسار | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک
فروش زمین رشت بالاکویخعرفان فاز دو گلسار | فروش مسکونی | زمین | رشت | بالا کویخ | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن