فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت

۱۸ روز پیش در کلاردشت، طویدره | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه کلاردشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه طویدره

قیمت هر متر مربع زمین

۷٬۲۰۱٬۶۴۶ تومان


قیمت کل

۳٬۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۴۸۶ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

کلاردشت روستای طویدره دارای امتیاز آب. برق.گاز. تلفن وصل فاصله تا مرکز شهر۵ کیلومتر.. بدون واسطه.. به خاطر ورودی کم عرض تخفیف ویژه پای معامله داده میشود

فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | طویدره | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن